Programari instal·lat

Programari Curs SO Centre Aules
SolidWorks 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
TeXstudio 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
Tipografies pròpies 2018-19 | Q1 Windows FOOT Totes les aules, TR8-0.32 Lab. Visió Binocular, TR8-0.33 Lab. Òptica Fisiològica
TRNSYS 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
Virtual linux amb gmsh, openFoam i paraFoam 2018-19 | Q1 Ubuntu ESEIAAT Totes les aules
Visual Studio Code 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules

Pàgines