Ajuda

L'aplicació Programari Docent CT permet al PDI sol·licitar la instal·lació de programari a les aules docents, i també permet a tothom consultar el programari ja instal·lat a les aules del campus de la UPC a Terrassa (CT).

Abans de cada quadrimestre, els serveis informàtics de CT són els encarregats d'instal·lar els programes que són necessaris per a impartir les classes. Aquests programes han de tenir una llicència vàlida, complir amb la normativa vigent i han de ser sol·licitats per, com a mínim, un membre del professorat. El PDI disposa fins a una data màxima comunicada prèviament per fer les seves sol·licituds. Un cop superada aquesta data el membre del professorat no té garantida la instal·lació del programari pel proper quadrimestre. Abans de fer la petició (o un cop feta aquesta) tenen la possibilitat de comprovar l'estat de totes les peticions de les escoles per aquell mateix període.

Per a cada centre del CT existeix un membre del professorat anomenat "responsable docent" que té el poder de denegar la instal·lació d'una aplicació per una raó justificada. En tot moment qualsevol professor pot conèixer l'estat de les seves peticions, saber si el programari ja està instal·lat o si el responsable ha denegat alguna petició. Si se li denega una petició d'instal·lació de programari, rebrà un correu electrònic amb el motiu. Arribada aquesta possibilitat, l'afectat haurà de contactar directament amb la persona responsable docent del centre per a discutir aquesta mesura.

Si necessita ajuda pot obrir un ticket a http://esict.upc.edu o contactar telefònicament al 937398666