Programari instal·lat

Programari Curs SO Centre Aules
paraView 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
PIPE2 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
Processing 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
Processing 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
PSIM 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
PSIM 11.1.3 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
PSIM 7.12 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
Psychtoolbox 2018-19 | Q1 Windows FOOT Totes les aules, TR8-0.32 Lab. Visió Binocular, TR8-0.33 Lab. Òptica Fisiològica
QGIS 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
Quicktime 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
R 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
raylib 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
Rhinoceros 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
RStudio 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules
Solid Thinking Inspire 2018-19 | Q1 Windows ESEIAAT TR2-0.17

Pàgines