Programari instal·lat

Programari Curs SO Centre Aules
DevC++ Devcpp 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
DevC++ Devcpp 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
driver ODBC de MySQL de 32 bits 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Driver pen-tablet wacom bamboo pentablet_5.3.5-3 2023-24 | Q2 Windows FOOT TR8-Aules docents
DWSIM 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Eclipse 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
EPLAN Education 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
ESCALES DE CLAREDAT 2023-24 | Q2 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
EscClaridadweb 2023-24 | Q2 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
GiD 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Gimp 2023-24 | Q2 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
gLAB 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
GNU Octave 6.4.0 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
GNU Octave 8.4.0 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Gossen Mavolux 2023-24 | Q2 Windows FOOT Totes les aules informàtiques

Pàgines