Programari instal·lat

Programari Cursordenació descendent SO Centre Aules
Matlab 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents, TR8-0.32 Lab. Visió Binocular, TR8-0.33 Lab. Òptica Fisiològica, TR8-0.66 Lab. Nou
ImageJ 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents, TR8-0.32 Lab. Visió Binocular, TR8-0.33 Lab. Òptica Fisiològica, TR8-0.66 Lab. Nou
Driver control sensor Hartmann-Shack WFS 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-0.66 Lab. Nou
TRNSYS 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Processing 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Neplan 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
FEMM - Finite Element Method Magnetics 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
App CSF (Matlab) 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents
App SimulaCSF 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents
MAPLE 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Matlab 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
JASP (https://jasp-stats.org/) 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents
Blender 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Escala de lluminositat 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents, TR8-0.32 Lab. Visió Binocular, TR8-0.33 Lab. Òptica Fisiològica
Mapejar O: 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents, TR8-0.32 Lab. Visió Binocular, TR8-0.33 Lab. Òptica Fisiològica

Pàgines