Programari instal·lat

Programari Curs SO Centreordenació ascendent Aules
XAMPP 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
MAPLE 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Keil 9.60 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
System Advisor Model (SAM) 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
HP SmartStream 3D Build 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
LTspice IV 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
ANSYS Workbench 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Python 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
MCU 8051IDE 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Matlab 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Arena 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
GNU Octave 8.4.0 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
MAPLE 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Librerias Python: numpy, matplotlib, y sympy 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Multisim 2023-24 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques

Pàgines