Programari instal·lat

Programari Curs SOordenació descendent Centre Aules
minitab 18 2021-22 | Q2 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
CADe-SIMU 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Aimsun 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
SPSS 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Repositori O:\\opt-fisiol (mapeig) 2021-22 | Q2 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
GNU Octave 6.4.0 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Python 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
MS Project 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Fusion 360 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
LTspice IV 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Gossen Mavolux 2021-22 | Q2 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
driver ODBC de MySQL de 32 bits 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
ANSA/META 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Hypermill 2021-22 | Q2 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
ImageJ 2021-22 | Q2 Windows FOOT Totes les aules informàtiques

Pàgines