Programari instal·lat

Programari Curs SOordenació descendent Centre Aules
App Agudeza Visual (Matlab) 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents
Adobe Illustrator 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT TR1-0.08, TR1-0.10
HDFView 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Hypermill 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
MCU 8051 IDE 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
SolidWorks 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
MAPLE 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
AVT Software 2021-22 | Q1 Windows FOOT TR8-0.66 Lab. Nou
Adobe Photoshop 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT TR1-0.08, TR1-0.10
Driver pen-tablet wacom bamboo pentablet_5.3.5-3 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents
devcpp 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
NetLogo 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Adobe Illustrator 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT TR1-0.08, TR1-0.10
Minitab 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Adobe Photoshop 2021-22 | Q1 Windows FOOT TR8-Aula Informàtica 1

Pàgines