Programari instal·lat

Programari Curs SOordenació descendent Centre Aules
Adobe Photoshop 2021-22 | Q1 Windows FOOT TR8-Aula Informàtica 1
App Agudeza Visual (Matlab) 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents
driver ODBC de MySQL de 32 bits 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
MySQL 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
HDFView 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
RDWorks 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
SolidWorks 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
RStudio 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
AVT Software 2021-22 | Q1 Windows FOOT TR8-0.66 Lab. Nou
Creative Cloud 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT TR1-0.08, TR1-0.10
paraView 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Driver pen-tablet wacom bamboo pentablet_5.3.5-3 2021-22 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents
Minitab 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Inkscape 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Adobe Illustrator 2021-22 | Q1 Windows ESEIAAT TR1-0.08, TR1-0.10

Pàgines