Programari instal·lat

Programariordenació descendent Curs SO Centre Aules
MySQL Server 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
MySQL Server 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
MySQL Workbench 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
MySQL Workbench 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Neplan 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
NetLogo 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Nodejs (Volta) 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
OpenFOAM 2023-24 | Q1 Ubuntu ESEIAAT TR5-PC3/4
Optical Power Monitor 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
paraView 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Penelope Dobby, Penelope Jacquard i Attrezzo 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Penelope Dobby, Penelope Jacquard i Attrezzo 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Processing 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
PSIM 2022 Profesional 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Psychtoolbox 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques

Pàgines