Programari instal·lat

Programariordenació descendent Curs SO Centre Aules
ImageJ 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
ImageJ 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
Inkscape 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Inkscape 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
JASP https://jasp-stats.org/ 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
Java SDK J2SE 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
KEIL 9.60 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
LibreOffice Base 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Librerias Python: numpy, matplotlib, y sympy 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Map O://opt-fisiol 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
MAPLE 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Maple 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Maple 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
Matlab 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
Matlab 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques

Pàgines