Programari instal·lat

Programari Cursordenació descendent SO Centre Aules
AVT Software 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
Matlab 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
Librerias Python: numpy, matplotlib, y sympy 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Python 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
LibreOffice Base 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
XAMPP 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
RStudio 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
TeXstudio 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
drivers wacom mediana 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT TR1:TR2:TR5:TR6:TR11-Aules docents
Steam 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT TR2-0.17
RStudio 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
R 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
ImageJ 2023-24 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
GiD 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Quatre barres 2023-24 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques

Pàgines