Programari instal·lat

Programari Cursordenació descendent SO Centre Aules
Adobe Connect 2020-21 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
TeXstudio 2020-21 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Tipografies pròpies 2020-21 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents
Arena 2020-21 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Matlab 2020-21 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
ImageJ 2020-21 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
Quatre barres 2020-21 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Minitab 2020-21 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents
FreeCad 2020-21 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Escales de lluminositat 2020-21 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques
Matlab 2020-21 | Q1 Windows FOOT Totes les aules informàtiques, TR8-Aules docents
Visual Studio Code 2020-21 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
Nodejs 2020-21 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
TRNSYS 2020-21 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques
ARDUINO BLOCKS 2020-21 | Q1 Windows ESEIAAT Totes les aules informàtiques

Pàgines