Android Studio

Versió: 

3.1.2 (o bé 3.2 si ha sortit)

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Programació de Mòbils Android

Curs: 

  • 2018-19

Quadrimestre: 

  • Q1

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT