AutoCAD

Versió: 

Darrera

Sistema operatiu: 

  • Windows

Tipus de llicència: 

  • Corporativa UPC

Assignatura: 

EGE 1 - ALE CAD

Curs: 

  • 2016-17

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT