Allplan

Sistema operatiu: 

  • Windows

Tipus de llicència: 

  • Corporativa UPC

Assignatura: 

Especialitat Construccio

Curs: 

  • 2016-17

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT