Tipografia Landolt_Two en el power point

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Optica Visual

Curs: 

  • 2023-24

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • FOOT

Aula sol·licitada: 

  • TR8-Aula Informàtica 2

Aules (Instal·lació): 

  • FOOT