Matlab

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Mètode dels Elements Finits per a l'Enginyeria

Curs: 

  • 2023-24

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aula sol·licitada: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT