GNU Octave 8.4.0

Versió: 

8.4.0 o posterior

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Eficiència i Qualitat en Sistemes Elèctrics

Curs: 

  • 2023-24

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT