System Advisor Model (SAM)

Versió: 

2023.12.17, SSC 288

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Disseny de Sistemes Fotovoltaics

Curs: 

  • 2023-24

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT