Arduino IDE 1.8.19

Versió: 

1.8.19

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Circuits Electrònics

Curs: 

  • 2023-24

Quadrimestre: 

  • Q1

Centre: 

  • ESEIAAT

Aula sol·licitada: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT