Ubuntu Virtual Box

Versió: 

mes recent

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Aerodinàmica Interna i Aeroelasticitat de Turbomàquines

Curs: 

  • 2023-24

Quadrimestre: 

  • Q1

Centre: 

  • ESEIAAT

Aula sol·licitada: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • TR5-PC3/4