Nodejs (Volta)

Versió: 

La última

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Web Applications

Curs: 

  • 2023-24

Quadrimestre: 

  • Q1

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT