Matlab

Versió: 

La de la Meritxell

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Motilitat i Percepció Binoculars

Curs: 

  • 2023-24

Quadrimestre: 

  • Q1

Centre: 

  • FOOT

Aula sol·licitada: 

  • FOOT

Aules (Instal·lació): 

  • FOOT