Driver pen-tablet wacom bamboo pentablet_5.3.5-3

Versió: 

5.3.5-3

Sistema operatiu: 

  • Windows

Altres tipus de llicència: 

És de la web de wacom

Assignatura: 

Motilitat i Percepció Binoculars

Curs: 

  • 2023-24

Quadrimestre: 

  • Q1

Centre: 

  • FOOT

Aules (Instal·lació): 

  • FOOT