RPA-C (Rocket Propulsion Analysis - Combustion)

Versió: 

RPA-C v.2.0.1

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Combustió i Propulsió de Coets

Curs: 

  • 2022-23

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT