Psychtoolbox

Versió: 

La més recent

Sistema operatiu: 

 • Windows

Assignatura: 

Motilitat i Percepció Binoculars

Curs: 

 • 2022-23

Quadrimestre: 

 • Q2

Centre: 

 • FOOT

Aula sol·licitada: 

 • TR8-Aula Informàtica 1
 • TR8-Aula Informàtica 2
 • TR8-0.32 Lab. Visió Binocular
 • TR8-0.33 Lab. Òptica Fisiològica

Aules (Instal·lació): 

 • TR8-Aula Informàtica 1
 • TR8-Aula Informàtica 2
 • TR8-0.32 Lab. Visió Binocular
 • TR8-0.33 Lab. Òptica Fisiològica