Tipografies pròpies

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Òptica Visual, Motilitat i Percepció BInoculars

Curs: 

  • 2022-23

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • FOOT

Aula sol·licitada: 

  • TR8-Aules docents
  • TR8-Aula Informàtica 1
  • TR8-Aula Informàtica 2
  • TR8-0.32 Lab. Visió Binocular
  • TR8-0.33 Lab. Òptica Fisiològica

Aules (Instal·lació): 

  • FOOT