Quatre barres

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs: 

  • 2022-23

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT