SolidWorks

Versió: 

De la que se disponga

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Expressió Gràfica a l'Enginyeria

Curs: 

  • 2022-23

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aula sol·licitada: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT