Arena

Versió: 

La versio que ja teniu: 15.00

Sistema operatiu: 

  • Windows

Altres tipus de llicència: 

Llicencia d'avaluació gratuitat per estudiants

Assignatura: 

Modelat i Simulació de Sistemes

Curs: 

  • 2022-23

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT