ANSA / META

Versió: 

22.1.0

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Vehicles Aeroespacials

Curs: 

  • 2022-23

Quadrimestre: 

  • Q1

Centre: 

  • ESEIAAT

Aula sol·licitada: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT