Python

Versió: 

3.8 o superior

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Algorísmia i Programació Audiovisual

Curs: 

  • 2021-22

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aula sol·licitada: 

  • TR1-0.08

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT