Matlab

Versió: 

2019

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

320015 CAI i 320045 PSSP

Curs: 

  • 2021-22

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aula sol·licitada: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT