Python

Versió: 

Python 3.9

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Mètodes Numèrics i Quantitatius de Gestió

Curs: 

  • 2021-22

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aula sol·licitada: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT