jupyterlab desktop

Versió: 

3.2.5

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Advanced Fluid Mechanics (205237)

Curs: 

  • 2021-22

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT