meshlab

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Disseny Bàsic

Curs: 

  • 2021-22

Quadrimestre: 

  • Q1

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT