System Advisor Model (SAM)

Versió: 

2018.11.11

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Disseny de Sistemes Fotovoltaics (320046)

Curs: 

  • 2020-21

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT