Code::Blocks

Versió: 

20.03

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Fonaments d'Informàtica

Curs: 

  • 2020-21

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aula sol·licitada: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT