Matlab

Versió: 

La de la Meritxell

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Motilitat i Percepció Binoculars

Curs: 

  • 2020-21

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • FOOT

Aula sol·licitada: 

  • FOOT

Aules (Instal·lació): 

  • FOOT
  • TR8-Aules docents
  • TR8-0.32 Lab. Visió Binocular
  • TR8-0.33 Lab. Òptica Fisiològica