Visagraph

Versió: 

La que teniu

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Motilitat i Percepció Binoculars

Curs: 

  • 2020-21

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • FOOT

Aula sol·licitada: 

  • TR8-0.32 Lab. Visió Binocular

Aules (Instal·lació): 

  • FOOT