Nodejs

Versió: 

14.15.3 LTS

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Web Applications

Curs: 

  • 2020-21

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT