ANSA/META

Versió: 

21.0.2

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Vehicles Aeroespacials

Curs: 

  • 2020-21

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • ESEIAAT

Aula sol·licitada: 

  • ESEIAAT

Aules (Instal·lació): 

  • ESEIAAT