Escales de lluminositat

Sistema operatiu: 

  • Windows

Assignatura: 

Psicofísica i Neurofisiologia de la Visió

Curs: 

  • 2020-21

Quadrimestre: 

  • Q2

Centre: 

  • FOOT

Aules (Instal·lació): 

  • FOOT